UMRE İBADETİNİN KAZANDIRDIKLARI

UMRE İBADETİNİN KAZANDIRDIKLARI

Umrenin Anlamı

Uzun ömürlük olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak ve Allah’a kulluk etmek anlamlarındaki ‘ع م ر ‘ kökünden türeyen  ‘umre’ , bir hac terimi olarak belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip tavaf ve sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan bir ibadettir.

Hac ibadetinden farkı, zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi  ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, ‘haccı ekber’ umreye de ‘haccı asgar’ denir.

‘Umreyi Allah için tamamlayın’  2/196  وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ

‘Umre, ikinci bir umreye kadar olan günahlara keffarettir. ‘ (Nesai,Hac.3)

‘Hac ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir.’ (İbn Mace, menasik.7.)

Umre İbadetinin Kazanımları

Umre, bir ibadet yolculuğudur.  Bu yolculuk, kişinin manevi hayatını gözden geçirmesi ruhi bir yenilenme gerçekleştirebilmesi için önemli bir fırsattır.

Kişinin kendini, yolunu, hayat yolculuğundaki yerini ve sonuçta Rabbini tanıması için bir fırsattır.

Umre ibadetinin en önemli kazanımı insanın imar ve inşasıdır.  Hayatı imar etmek için ifa edilen bir ibadettir.

Sadece hayatı değil  ‘gönlü imar etmek’  için yapılan bir yolculuktur.  Kişinin başta kendi gönlüne doğru yaptığı bir yolculuktur.

Umre, ‘ÖMR’  ve ‘TA’MİR’ kelimesi ile aynı kökten  gelmektedir. Dolayısı ile umre ibadeti insan hayatını tamir ederek, ömrünü bereketlendirme ve ömrüne kıymetli ömürler katma özelliğine sahiptir.

Rağıp el-İsfahani, umre için ‘içinde sevginin imarını barındıran bir ziyarettir’ demiştir.

Umre ibadeti, öncelikle kişinin kalbindeki harap olan sevgiyi tamir eder. Özellikle de Allah ile olan ilişkilerimizi kuvvetlendirerek yıpranan ya da örselenen Allah sevgisini tamir eder, O’nunla ilişkilerin daha da kuvvetlenmesini sağlar.

Allah sevgisi kuvvetli olan kişi başkalarına karşı her türlü sevgi, şefkat, merhamet ve isar gibi güzel hasletleri kazanmış olur.

Umre niyeti ile ziyaret ettiğimiz Kabe kalp mesabesinde insana kucak açar. Böylece insan kalbi ile Kabe arasındaki ilişki, zayıflayan, örselenen  taraflarımızı tamir eder, sağlamlaştırır.

Umre sadece iç dünyamızı imar ve tamir amacına hizmet etmez. Aynı zamanda hastalıkların teşhisine de yarar.  İnsana ayna tutarak olumsuz yönlerini görmesini sağlar.

Umre, insanın yeryüzündeki görevini ve sorumluluğunu doğru bir şekilde kavramasını sağlar ve Rabbinin rızası doğrultusunda yolunu şaşırmadan yürümesine yardımcı olur. Yani kişi istikamet kazanmış olur.

Umre ibadeti için ihrama girmek; bir gün kesinlikle diğer aleme gideceğini, sahip olduğunu zannettiği şeylerin kendisine ait olmadığını, bütün bunlardan vaz geçmek zorunda kalacağını insana anlatır; hatta bunun provasını yapmasını sağlar.

İhramlı iken kaçınmak gerekenleri; rafes, füsuk, ve cidalden uzaklaşmayı; bu konularda hayatı boyunca nasıl kendisine hükmedebileceğini öğretir.

İnsan tavaf ile kendisini adeta uçsuz bucaksız bu alemde tıpkı bir galaksi gibi görür. Yörüngesini ve yolunu fark eder. Tavaf yürüyüşü esnasında tefekkür eder. Adeta melekleşerek Allah’ı zikreder, tesbih ve tahmid eder.

Umreye giden Müslüman, Allah’ın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi dünya nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olur.
– Değişik ülkelerden gelen Müslümanlar görüşüp tanışır ve bilgi alış-verişinde bulunur, aynı zamanda ticarî ilişkilerde bulunurlar.
– Umre, insanın günahlarının affedilmesine sebeptir.. İnsan için yeni bir milattır.

Umre, çeşitli Müslüman ülke insanları arasında kardeşlik kurulmasına yardımcı olur. İslâm dininin birlik ve beraberlik dini olduğu, daha net olarak anlaşılır.
– Umre ibadetini yerine getiren Müslüman dünya menfaatleri için yapılan kötü işlerin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu kavrar.
Seyahat insan sağlığı için çok faydalıdır.. Allah, Kur’an’da gezip dolaşmayı tavsiye etmiştir. İşte umreye gidenler bu seyahati tabiî olarak yapmış olurlar.
– Bütün umreye gidenlerin renk, ırk ve meslek ayırımı gözetmeden bembeyaz ve aynı tip ihram içinde bulunmaları eşitlik fikrinin yerleşmesine yardımcı olur.
– Aynı zamanda umre ibadeti dünya Müslümanları arasında tanışma, yakınlaşma, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının gelişmesine yol açtığı için evrensel boyutları olan bir ibadettir.

Kısaca umreye gidenlerin inançları tazelenir. İnsanlığa hizmet aşkları artar. Yardım duyguları gelişir. Bütün insanların eşit ve kardeş olduğunu kavrar. Böylelikle dostluk, sevgi ve barış sağlanmış olur.

Selva Özelbaş