G霵deren Konu: Yabanc覺 zel Adlar覺n Yaz覺l覺覺 Latin Harflerini Kullanan Dillerdeki zel Adlar  (Okunma says 1658 defa)

basvaizismail

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • 愮eti: 105
Yabanc覺 zel Adlar覺n Yaz覺l覺覺
Latin Harflerini Kullanan Dillerdeki zel Adlar

1. Latin harflerini kullanan dillerdeki 繹zel adlar 繹zg羹n bi癟imleriyle yaz覺l覺r: Beethoven, Byron, Cervantes, Chopin, Eminescu, Grimm, Horatius, Moli癡re, Puccini, Rousseau, Shakespeare; Bologna, Buenos Aires, Iorga, Ile-de-France, Karlovy Vary, Latium, Loire, Mann, New York, Nice, Rio de Janeiro, Vaasa, Wuppertal vb. Ancak Bat覺 dillerinde kullan覺lan adlar覺n okunular覺 ayra癟 i癟inde g繹sterilebilir: Shakespeare (ekspir) vb.

2. Eskiden dili簫mize yerlemi baz覺 Bat覺 k繹kenli kii ve yer adlar覺 T羹rk癟e s繹ylenilerine g繹re yaz覺l覺r: Napolyon, arlken, arl (Demirba arl); Atina, Br羹ksel, Cenevre, Londra, Marsilya, M羹nih, Paris, Roma, Sel璽nik, Venedik, Viyana, Z羹rih; Hollanda, Letonya, L羹ksemburg vb.

3. Yabanc覺 繹zel adlardan t羹retilmi ak覺m adlar覺 T羹rk癟e s繹ylenilerine g繹re yaz覺l覺r: Dekart癟覺l覺k, Epik羹rc羹l羹k, Kalvenci, Kalvencilik, Kalvenizm, Kartezyenizm, L羹terci, L羹tercilik, Marks癟覺l覺k, Marksist, Marksizm vb.

4. Ait olduu dilde ayr覺 yaz覺lan yer adlar覺 T羹rk癟ede de ayr覺 yaz覺l覺r: Buenos Aires, Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau, Hyde Park, Mont Blanc, New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Marino, Wiener Neustadt, Titov Veles vb.

Arap癟a ve Fars癟a zel Adlar

K繹keni Arap癟a ve Fars癟a olan kii ve yer adlar覺 T羹rk癟enin ses ve yap覺 繹zelliklerine g繹re yaz覺l覺r: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Nizamettin, mer, R覺za, Saadettin; Cezayir, Fas, Filistin, M覺s覺r, Suudi Arabistan; Badat, Cidde, Erdebil, Halep, 襤sfahan, 襤skenderiye, Medine, Mekke, am, iraz, Tahran, Tebriz, Trablusgarp vb.

Yunanca zel Adlar

Yunanca adlar yaz覺l覺rken Yunan harflerinin ses deerlerini kar覺layan T羹rk harfleri kullan覺l覺r: Homeros, Herodotos, Euripides, Pindaros, Solon, Sokrates, Aristoteles, Platon, Venizelos, Karamanlis, Papandreu, Onasis vb.

Ancak Herodotos, Sokrates, Aristoteles, Platon, Pythagoras, Eukleides adlar覺 dilimize Herodot, Sokrat, Aristo, Eflatun, Pisagor, klid bi癟imlerinde yerlemitir.

Rus癟a zel Adlar

Rus癟a 繹zel adlar yaz覺l覺rken Rus harflerinin ses deerlerini kar覺layan T羹rk harfleri kullan覺l覺r: Bolevik, Brejnev, aykovski, ehov, Dostoyevski, Gogol, Gorba癟ov, 襤lminskiy, 襤lyi癟, Katayev, Klyatorn覺y, Malov, Mendeleyev, Prokofyev, Pukin, olohov, Tolstoy, Yeltsin; Moskova, Omsk, Orenburg, Petersburg, Volga, Yenisey vb.

Uzak Dou Dillerindeki zel Adlar

1. ince adlar, T羹rk癟ede yerlemi bi癟imlerine g繹re yaz覺l覺r: Huangho, Kanton, Nankin, Pekin, anghay.

incede soyadlar覺 k羹癟羹k adlardan 繹nce gelir. Soyadlar覺 癟oklukla tek hecelidir, k羹癟羹k adlar ise bir veya iki heceden oluur. Bu adlar b羹y羹k harfle balar; heceler aras覺na 癟izgi konur: Sun Yat-sen, Lin Yu-tang. Yaln覺z Konf羹癟y羹s gibi yayg覺nl覺k kazanm覺 adlar bitiik yaz覺l覺r.

2. Japonca adlar da T羹rk癟ede yerlemi bi癟imlerine g繹re yaz覺l覺r: Tokyo, Hiroima, Nagazaki, Osaka, Kyoto; Hirohito, Kayako Hayashi, Sbuishi Kato, Masao Mori.

T羹rk Devletleri ve Topluluklar覺ndaki zel Adlar
T羹rk devletleri ve topluluklar覺ndaki kii ve yer adlar覺 T羹rk癟ede yerlemi bi癟imlerine g繹re yaz覺l覺r: Azerbaycan, zbekistan; Takent, Semerkant, Bak羹, Bikek; Abdullah Tukay, Abd羹rrauf F覺trat, Bahtiyar Vahapzade, Baykonur, Cafer Cebbarl覺, Cemal Kemal, Cengiz Aytmatov, 襤slam Kerimov, Muhtar Avazov, Osman Nas覺r vb.